Jak nastavit a dohlížet na spolupráci s dodavatelem?

9. 6. 2017, Jakub Gottwald

Nastavení spolupráce s dodavatelem není snadné. Na druhou stranu to není raketové inženýrství. Přečtěte si, na co je třeba dát pozor.

Výběrem dodavatele to nekončí. Když najdete dodavatele, je potřeba ještě celou dodávku smluvně zajistit a dohlédnout na její realizaci.

Smluvní zajištění a platby

Celou zakázku je třeba smluvně podchytit. Smlouva by měla jasně definovat podmínky platby za celou zakázku nebo za její části. Podle náročnosti nebo komplikovanosti je třeba do smlouvy uvádět i případné srážky z odměny, záruční dobu na práce a splatnosti odměn. Smlouva slouží jako pojistka pro obě strany - Vás i dodavatele.

Na našem webu najdete rady, jak vybrat správného dodavatele.
Najdete u nás i návody, jak napsat smlouvu a dokonce vzorové smlouvy.

Dohled nad realizací

Když už máte sepsánu a podepsánu smlouvu, je potřeba dohlížet na realizaci.

Je možné, že v průběhu zakázky se narazí na okolnosti, které budou vyžadovat použití jiných materiálů nebo postupů. I proto je nutné realizaci dozorovat. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti pro posouzení správných postupů, doporučujeme zajistit si osobu, která tyto zkušenosti má a může s dodavatelem konzultovat nebo mu přímo oponovat. 
Dohled není vyjádřením nedůvěry k dodavateli. Všechny strany, vy, dodavatel i dozor, máte stejný zájem - kvalitně realizovanou zakázku, proto budete společně hledat ta nejlepší řešení.

Teď už by Vás nemělo před i při realizaci nic zaskočit.