Přihlášení

nebo

Novinky

Navigace

Implementace AI v ePoptávka.cz

17. 5. 2024

Společnost B2M.CZ úspěšně implementovala nejnovější jazykový model GPT-4o od OpenAI do platformy ePoptávka.cz. Zde jsou klíčové oblasti, kde AI technologie přináší významné zlepšení:

Nabídkový Editor

AI asistent v nabídkovém editoru urychluje a zjednodušuje proces přípravy nabídek. Automaticky generuje návrhy textů, kontroluje gramatiku a navrhuje optimalizace, čímž šetří čas a zvyšuje profesionální úroveň výstupu.

Generátor Smluv

Plně automatizovaný nástroj pro tvorbu smluv na míru. AI vytváří personalizované smlouvy pro dodavatele i poptávající, což zajišťuje právní bezpečnost a rychlost uzavírání obchodů. Klienti obdrží smlouvy připravené k podpisu během několika minut.

Pomoc při Vytváření Poptávky

AI usnadňuje vytváření poptávek z PPC kampaní tím, že analyzuje data a navrhuje optimální formulace poptávek. Tento proces zajišťuje vyšší míru úspěšnosti a efektivitu marketingových kampaní.

Význam těchto inovací

  • Rychlost a Efektivita: Díky GPT-4o jsou všechny tyto úkony výrazně rychlejší.

  • Bez nákladů: Všechny AI funkce jsou pro naše uživatele zcela zdarma.

  • Kvalita služeb: AI technologie zvyšují kvalitu poskytovaných služeb.

B2M.CZ podporuje místní charitativní projekt

14. 5. 2024

V rámci kulturní akce "TUTA krásná kultura 2024" se společnost B2M.CZ stala hrdým finančním partnerem večera, který podpořil projekt "Díky dětem". Tento projekt poskytuje celoroční pomoc dětem s handicapem v Plzni. Výtěžek z akce byl věnován na podporu konkrétních potřeb, jako je nákup speciálních autosedaček nebo terapeutických pomůcek. Naše společnost je hrdá, že může přispívat k pozitivní změně v životě těch, kteří to nejvíce potřebují. Pro více informací o projektu, navštivte Díky dětem.

Jedničky na trhu již 20 let

15. 4. 2024

Oslavujeme 20 let úspěchů ve světě poptávkových služeb, kde jsme za tu dobu zpracovali více než 2 miliony poptávek a stali jsme se největším hráčem na trhu
v České republice a na Slovensku. Naše platforma každý den přináší stovky obchodních příležitostí pro firmy z nejrůznějších oborů, od řemeslníků až po IT specialisty. Díky vaší důvěře a loajalitě jsme mohli podpořit růst stovky tisíc firem
a přispět k jejich úspěchu. V tomto výročním roce děkujeme všem našim klientům za dlouholetou spolupráci a těšíme se na další společné projekty, které nás čekají. Vaše spokojenost a úspěch jsou pro nás nejlepší motivací do dalších let.

ePoptávka.cz zaznamenala růst i v náročném ekonomickém období

11. 3. 2024

V období, kdy česká ekonomika čelí výzvám, ePoptávka.cz dosáhla růstu o 10,27 %, což je významný úspěch vzhledem k aktuálnímu ekonomickému klimatu. Tento růst přichází navzdory negativním zprávám o ekonomice, což ukazuje na odolnost a relevanci naší platformy. ePoptávka.cz se stala důležitým nástrojem pro udržení obchodních aktivit, umožňující dodavatelům a poptávajícím efektivně se spojit i v náročných časech. Tento výsledek podtrhuje naši schopnost adaptace a inovace, díky které dokážeme reagovat na měnící se tržní podmínky. Děkujeme našim uživatelům za důvěru a spolupráci, která přispívá k našemu společnému úspěchu a umožňuje nám pokračovat v poskytování kvalitních služeb.

Výsledky průzkumu B2M.CZ odhalují aktuální trendy

27. 2. 2024

V nedávném průzkumu, který provedla společnost B2M.CZ, se zaměřila na klíčové aspekty podnikání – cenotvorbu, využívání dotací a vliv dotací na poptávku a zakázky. Průzkum, jenž zahrnul širokou škálu firem a živnostníků, poskytuje cenné informace pro podnikatelský sektor.

Cenotvorba ve světle aktuálních výzev

Z odpovědí 959 účastníků průzkumu vyplývá, že 41,4 % firem a živnostníků plánuje nebo již zvýšilo ceny svých služeb či produktů pro zákazníky. Tento krok je reakcí na rostoucí náklady a ekonomické výzvy, kterým čelí. Naproti tomu 58,6 % respondentů neplánuje zvyšování cen, což svědčí o jejich snaze udržet konkurenceschopnost a citlivě reagovat na potřeby svých zákazníků.

Dotace: Nevyužitý potenciál?

Pouze 8,3 % dotázaných využívá ve svém podnikání dotace, což naznačuje, že většina firem a živnostníků buď nezná dostupné možnosti podpory, nebo se domnívá, že pro ně nejsou vhodné. Naopak, 92,7 % respondentů dotace nevyužívá, což může signalizovat potřebu lepší informovanosti o dostupných programech a jejich potenciálním přínosu.

Vliv dotací na poptávku a zakázky

Zajímavým zjištěním je, že 11,1 % účastníků pozoruje nárůst poptávky nebo zakázek v souvislosti s dotacemi, například v rámci programů Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce. Tento trend poukazuje na to, že dotace mohou stimulovat tržní aktivitu a přinášet nové příležitosti pro podnikání.

Metodika průzkumu

Průzkum byl realizován kombinací e-mailového a telefonního dotazování v období posledních dvou měsíců. Účastnilo se ho celkem 959 firem a živnostníků, což zajišťuje reprezentativnost a spolehlivost získaných dat. Výsledky průzkumu reflektují aktuální situaci a nálady v podnikatelském sektoru, a jsou cenným vstupem pro strategické rozhodování.

ePoptávka.cz v českých médiích během roku 2023

30. 1. 2024

V roce 2023 byla ePoptávka.cz často zmiňována v českých médiích, přičemž hlavní témata se týkala stavebnictví a řemesel, například zdražení služeb řemeslníků a zvýšeného zájmu o stavební práce a zateplování. Média jako Barrandov.tv, Tyden.cz a Novinky.cz informovala o rostoucí poptávce po zateplování a rekonstrukcích v souvislosti s energetickou krizí. Dále se objevovaly články o nedostatku řemeslníků a jejich kalendářích plných měsíce dopředu. Pro více informací navštivte ePoptávka.cz v médiích.

Co je ePoptávka.cz

ePoptávka.cz je největší poptávkový systém v České republice, který využívá 279 009 dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracujeme přes 11 tis. poptávek ve finančním objemu více než 7 mld. Kč.

Používají nás úspěšné firmy
Loga našich partnerů

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení prohlížeče.

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie o GDPR. Detaily zde.

© 2006—2024 B2M.CZ s.r.o. ráda poskytuje pomoc potřebným ♥️. Všechna práva vyhrazena.