Informace pro dodavatele

Přinášíme podnikatelům nové obchodní příležitosti. Každý měsíc zprostředkujeme kontakty k více než 12 tisícům zakázkám za miliardy korun.

Obchodní příležitosti pro dodavatele aktivně vyhledáváme, zpracováváme a filtrujeme. Na základě shody s činností firem je následně rozesíláme dodavatelům, kteří na ně mohou přímo reagovat a získat tak nové zákazníky.

Proč se stát registrovaným dodavatelem?

  • Získáte nové obchodní příležitosti z oboru, ve kterém působíte.
  • O nic se nemusíte starat. Relevantní poptávky vám zašleme na e-mail.
  • Neplatíte žádné provize za zrealizované zakázky. Služba je dostupná za nízký roční poplatek.

Zaregistrujte se pomocí registračního formuláře nebo na zákaznické lince 800 111 456. Nyní navíc bez rizika s programem Garance získání zakázky!

Díky registraci získáte:

  • Okamžitý přístup k vybraným poptávkám na serveru www.epoptavka.cz.
  • Zasílání relevantních a ověřených poptávek přímo na e-mail.
  • Možnost pokročilého nastavené zasílání poptávek.
  • Bezplatnou telefonickou a e-mailovou podporu.
  • Firemní zápis v katalozích sítě B2M.CZ jako bonus.

Reference

Funkčnost i atraktivnost systému potvrzují vybrané reference dodavatelů. Přidejte si i vy ke spokojeným dodavatelům serveru ePoptávka.cz!

ePoptávku používáme od roku 2009. Jsou nám zasílány informace o cca 50 poptávkách za měsíc. Poptávky evidujeme a na vybrané z nich reagujeme nabídkou. Bohužel ale nemám celkový přehled o tom, kolik jsme jich již realizovali. ePoptávku samozřejmě rozhodně doporučuji i ostatním firmám.

Ing. Yvetta Suková, BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o., www.bramac.cz

Obchodní podmínky pro dodavatele

1. Smluvní strany

B2M.CZ s.r.o.

se sídlem Šafránkova 3, 155 00, Praha 5
IČ: 27455971
DIČ: CZ27455971
číslo účtu: 2366499001/5500
Jsme plátci daně DPH.
Zapsáni pod spisovou značkou C 113637
(dále jen „Poskytovatel“)

Objednavatel

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí Objednavatelem každý subjekt, který má přidělené identifikační číslo v ČR a který si objedná jeden z placených tarifů - přístupu ke kontaktům na zadavatele poptávek v systému ePoptavka.cz. (dále jen „Objednavatel“)

2. Popis služby

2.1 Zasílání obchodních poptávek do e-mailu

Služba www.ePoptavka.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro Objednavatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané Objednavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost B2M.CZ s.r.o.

2.1.1 Provedení registrace

Registraci může Objednavatel provést prostřednictvím webového formuláře, dostupného na adrese http://www.epoptavka.cz/index.php?action=registrationsuplier. Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do systému ePoptavka.cz je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem).

2.1.2 Funkčnost služby

Registrací na serveru ePoptávka.cz získá Objednavatel přístup ke kontaktům na zadavatele všech poptávek (vyjma prémiových poptávek) v oborových kategoriích systému ePoptávka.cz. Přihlašovací jméno a heslo je zasíláno automaticky při aktivaci služby. Objednavateli budou zasílány poptávky z vybraných oborů přímo na uvedený e-mail ihned po jejich zveřejnění. Objednavatele neplatí z realizovaných obchodů Poskytovateli žádnou provizi. Součástí registrace je i zařazení profilu Objednavatele do katalogu dodavatelů a do katalogu firem sítě B2M.

2.1.2.1 Tarif Profi

Přístup je omezen počtem 30 zobrazených kontaktů v rámci jednoho přihlášení, které technicky trvá 72 hodin. Prohlížeč Objednavatele musí podporovat cookies.Poptávky jsou zasílány ze 3 oborů s možností rozšíření na max. 10 oborů (za poplatek). Poptávky lze zasílat pouze na jednu e-mailovou adresu.

2.1.2.2 Neomezené poptávky

Přístup ke kontaktům není omezen. Prohlížeč Objednavatele musí podporovat cookies. Poptávky jsou zasílány podle klíčových slov nastavených v profilu zasílání poptávek, počet klíčových slov není omezen. Poptávky lze zasílat na více e-mailových adres podle nastavení sestav klíčových slov v profilu zasílání poptávek.

Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit množství poptávek v případě jiného než běžného užívání, zejména pokud Objednavatel šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Poskytovatele či užívá službu jiným nežádoucím způsobem definovaným v bodu 3.1.

2.1.2.3 Prémiové poptávky

Registrací tarifu Prémiové poptávky získává Objednavatel přístup ke kontaktům na zadavatele Prémiových poptávek, které se od běžných poptávek služby zasílání poptávek ePoptávka.cz odlišují zobrazením kontaktu maximálně 10 Objednavatelům. Počet kontaktů, které si Objednavatel v rámci služby Prémiové poptávky může zobrazit, i platnost služby se liší v závislosti na objednané variantě. Pro využívání služby Prémiové poptávky je nutné mít souběžně aktivní službu zasílání poptávek ePoptávka.cz.

V případě, že Objednavatel nespotřebuje dostupný kredit určený pro zobrazování Prémiových poptávek v průběhu 2 let od objednávky služby, umožní Poskytovatel převést zbývající kredit Objednavatele na jiné aktuálně dostupné služby Poskytovatele, a to v hodnotě, která odpovídá nevyčerpanému množství dostupných kontaktů k Prémiovým poptávkám.

2.1.3 Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky i korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba blokována a firemní údaje Objednavatele mohou být předány třetí straně a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena dle zvoleného tarifu.

2.1.4 Garance získání zakázky

Bod 2.1.4 (Garance získání zakázky) obchodních podmínek platí pouze pro telefonické objednávky služby zasílání poptávek, a to pouze za předpokladu, že je Garance získání zakázky součástí hovoru, při kterém je služba závazně objednána. Při změně sjednané služby nárok na Garanci získání zakázky zaniká.

Novým zákazníkům společnosti B2M.CZ s.r.o., provozovatele služby ePoptávka.cz, kteří si v období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2019 zakoupí roční tarif služby zasílání poptávek, garantujeme získání minimálně 1 zakázky. Pro tento případ je novým zákazníkem společnosti B2M.CZ s.r.o. myšlena společnost, která před objednáním služby zasílání poptávek ePoptávka.cz nebyla dosud klientem společnosti B2M.CZ s.r.o. služby zasílání poptávek ePoptávka.cz. V případě, že tento Objednavatel nezíská během plnění roční služby minimálně 1 zakázku, vrátí Poskytovatel služby ePoptávka.cz na vyžádání zákazníka registrační poplatek v plné výši nebo prodlouží poskytování služby zdarma o jeden rok, podle toho, který způsob garance byl sjednán při objednání služby.

V případě nespokojenosti či budoucího uplatnění nároku vrácení registračního poplatku nebo prodloužení služby zdarma je Objednavatel povinen informovat e-mailovou zprávou na e-mail garance@epoptavka.cz Poskytovatele služby ePoptávka.cz za účelem sjednání nápravy cílení v profilu dodavatele pro zasílání poptávek, nejdříve v průběhu 5. měsíce a nejpozději během 6. měsíce plnění služby. V případě, že nebylo dojednáno jinak, je pro možnost uplatnit Garanci získání zakázky nutné uhradit fakturu za službu, ke které se garance vztahuje, v době její splatnosti.

Garance získání zakázky se vztahuje pouze na komerční poptávky, nelze ji uplatnit na veřejné zakázky a poptávky veřejných subjektů. V případě balíčku produktů zasílání komerčních poptávek a zasílání veřejných zakázek a poptávek veřejných subjektů lze vrácení registračního poplatku uplatnit pouze na část registračního poplatku ve výši tarifu Profi komerčních poptávek, tj. 3 990 Kč nebo se zdarma prodlužuje jen tato služba. V případě balíčku produktů zasílání komerčních poptávek a služby ReferenceHodnocení.cz se registrační poplatek vrací v plné výši nebo se prodlužují obě služby.

Garanci získání zakázky je možné uplatnit po skončení tarifu služby a to nejpozději do 3 dnů. Čestné prohlášení je nutné dodat nejpozději do 3 dnů od chvíle, kdy byl e-mail s čestným prohlášením ze strany Poskytovatele odeslán na e-mailovou adresu Objednavatele. V případě nedodání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení ve stanovené lhůtě nárok na navrácení registračního poplatku nebo prodloužení služby zdarma zaniká. V případě kladného posouzení žádosti po doručení čestného prohlášení, je na e-mailovou adresu Objednavatele odeslán Opravný daňový doklad (dále jen ODD). Podepsaný ODD s doplněným bankovním číslem účtu pro zaslání refundované částky je nutné odeslat do 3 dnů od chvíle, kdy byl e-mail s ODD ze strany Poskytovatele odeslán. Až po jeho doručení zpět Poskytovateli je částka převedena na uvedený bankovní účet.

Garance získání zakázky se nevztahuje na tarif Prémiové poptávky.


2.2 Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky

Služba Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky slouží ke zprostředkování kontaktů a podrobných informací o poptávkách od veřejných subjektů a veřejných zakázkách pro Objednavatele. Poptávkou od veřejných subjektů a veřejnou zakázkou se rozumí strukturovaný požadavek od veřejné a státní instituce z České republiky a Evropské unie s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí rozeslání odpovídajících poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce na www.ePoptavka.cz. Službu provozuje společnost B2M.CZ s.r.o.

2.2.1 Provedení registrace

Registraci může Objednavatel provést prostřednictvím zákaznické linky společnosti B2M.CZ po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do systému ePoptavka.cz je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem).

2.2.2 Funkčnost služby

Registrací na serveru ePoptávka.cz získá Objednavatel přístup ke kontaktům na zadavatele všech poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek v systému ePoptávka.cz. Přihlašovací jméno a heslo je zasíláno automaticky při aktivaci služby a přístup je omezen počtem 50 zobrazených kontaktů v rámci jednoho přihlášení, které technicky trvá 72 hodin. Prohlížeč Objednavatele musí podporovat cookies.

Objednavateli budou zasílány poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky z vybraných oborů přímo na uvedený e-mail v intervalu, který si vybere ve svém profilu v systému ePoptávka.cz. Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky lze zasílat pouze na jednu e-mailovou adresu. Z realizovaných obchodů Objednavatel neplatí Poskytovateli žádnou provizi. Součástí registrace je i zařazení profilu Objednavatele do katalogu dodavatelů a do katalogu firem sítě B2M.CZ. Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky jsou zasílány z vybraných oborů, které lze během trvání služby měnit.

2.2.3 Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky a korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba blokována a firemní údaje mohou být předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena dle zvoleného tarifu.

2.2.4 Záruka výkonu

Poskytovatel služby zaručuje Objednavateli, který si v období od 16. 1. 2015 do 6. 8. 2015 zakoupí službu Zasílání poptávek od veřejných subjektů, počet poptávek od veřejných subjektů zveřejněných v rámci jednotlivých webových oborů na ePoptávka.cz v průběhu 1 roku. V případě nedodržení tohoto závazku se Poskytovatel zavazuje vrátit registrační poplatek na žádost Objednavatele zpět v plné výši. Žádost o refundaci registračního poplatku je možné uplatnit nejpozději do 7 dnů po skončení tarifu služby.

2.2.5 Garance získání zakázky

Bod 2.2.5 (Garance získání zakázky) obchodních podmínek platí pouze pro telefonické objednávky služby zasílání poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek, a to pouze za předpokladu, že je Garance získání zakázky součástí hovoru, při kterém je služba závazně objednána.

Novým zákazníkům společnosti B2M.CZ s.r.o., provozovatele služby ePoptávka.cz, kteří si v období 7. 8. 2015 až 31. 12. 2019 zakoupí roční tarif služby zasílání poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek, garantujeme získání minimálně 1 zakázky. Pro tento případ je novým zákazníkem společnosti B2M.CZ s.r.o. myšlena společnost, která před objednáním služby zasílání poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek nebyla dosud klientem společnosti B2M.CZ s.r.o. služby zasílání poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek. V případě, že tento Objednavatel nezíská během plnění roční služby minimálně 1 zakázku, vrátí na vyžádání zákazníka Poskytovatel služby ePoptávka.cz registrační poplatek v plné výši nebo prodlouží poskytování služby zdarma o jeden rok, podle toho, který způsob garance byl sjednán při objednání služby.

V případě nespokojenosti či budoucího uplatnění nároku vrácení registračního poplatku nebo prodloužení služby zdarma je Objednavatel povinen informovat e-mailovou zprávou na e-mail garance@epoptavka.cz Poskytovatele služby ePoptávka.cz za účelem sjednání nápravy cílení v profilu dodavatele pro zasílání poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek, nejdříve v průběhu 5. měsíce a nejpozději během 6. měsíce plnění služby. V případě, že nebylo dojednáno jinak, je pro možnost uplatnit Garanci získání zakázky nutné uhradit fakturu za službu, ke které se garance vztahuje vztahuje, v době její splatnosti.

Tato Garance získání zakázky se vztahuje pouze na poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky.

Garanci získání zakázky je možné uplatnit po skončení tarifu služby a to nejpozději do 3 dnů. Čestné prohlášení je nutné dodat nejpozději do 3 dnů od chvíle, kdy byl e-mail s čestným prohlášením ze strany Poskytovatele odeslán na e-mailovou adresu Objednavatele. V případě nedodání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení ve stanovené lhůtě nárok na navrácení registračního poplatku nebo prodloužení služby zdarma zaniká.

2.3 Aktivní prodej

Služba Aktivní prodej slouží k rozesílání nabídek Objednavatele na poptávající, kteří si v minulosti zadali poptávku a na nově poptávající. Nabídkou se rozumí strukturovaný text o maximální délce 2 000 znaků, s možností doplnění ceny, obrázku a přílohy. Službu provozuje společnost B2M.CZ s.r.o.

2.3.1 Provedení registrace

Objednávku může Objednavatel provést prostřednictvím elektronického formuláře, který je součástí nabídkového e-mailu. Objednávku je možné provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Objednávka služby Aktivní prodej je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem).

2.3.2 Funkčnost služby

Registrací na serveru ePoptávka.cz získá Objednavatel přístup k tvorbě nabídky, která je poté použita v e-mailu pro rozeslání nabídky. Nabídky se zobrazují ve firemním zápisu v katalogu dodavatelů a v katalogu Superto.cz. Nabídka je dále aktivně prezentována novým poptávajícím, kteří si zadávají poptávku. E-mailing je prováděn na základě vybraného tarifu ve stanovených termínech vždy jednorázově nebo opakovaně. Pro vytvoření nabídky je nutné využívat odkaz, zaslaný po aktivaci služby nebo na vyžádání. Pokud již zákazník využívá službu Zasílání obchodních poptávek do e-mailu nebo Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky, použije odkazy pro nastavení uvedených služeb. Z realizovaných obchodů Objednavatel neplatí Poskytovateli žádnou provizi. Součástí registrace je i zařazení profilu Objednavatele do katalogu dodavatelů a do katalogu firem sítě B2M.CZ.

2.3.3 Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky a korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba blokována a firemní údaje Objednavatele mohou být předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena dle zvoleného tarifu.

V případě neuhrazení faktury v dané době splatnosti je služba zablokována. V případě nedodání podkladů po opakovaných žádostech provozovatele, vytvoří nabídku provozovatel podle webových stránek či informací uvedených ve firemní záznamu Objednavatele.

2.4 Zasílání poptávek "Platba za kontakt"

2.4.1 Režim služby

Objednavatel je uživatelem služby zasílání poptávek "Platba za kontakt". Tato služba je nabízena vybraným zákazníkům Poskytovatele. Přístup ke službě je limitovaný ze strany Poskytovatele.

2.4.2 Funkčnost služby

Registrací ke službě zasílání poptávek verze "Platba za kontakt" získá Objednavatel přístup k obsahu poptávek, které jsou zasílány podle volby klíčových slov Objednavatelem na e-mailovou adresu Objednavatele. Přístup k obsahu poptávek není zpoplatněn. Objednavatel má možnost definovat klíčová slova, která určují, jaké poptávky chce zasílat, a to v profilu pro zasílání poptávek, ke kterému získá přístup v rámci plnění služby.

Objednavatel má možnost podle svého uvážení, vzhledem k obsahu zasílaných poptávek, podle vhodnosti pro jeho činnost podnikání, získat kontakt k dané poptávce pomocí zpoplatněného otevření kontaktu poptávky. Cena za otevření kontaktu se liší v závislosti na typu objednané služby. Objednavatel souhlasí s plněním této částky vůči předplacenému kreditu, který uhradil Poskytovateli. Otevření kontaktu poptávek je vzhledem ke zpoplatnění závazné dle technického systému Poskytovatele a nelze ho vzít zpět.

2.4.3 Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky a korespondenčně.

Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba blokována a firemní údaje mohou být předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby. Služba, která byla objednána do 24. 8. 2015, je ukončena v okamžiku vyčerpání předplaceného kreditu. U Služeb objednaných od 25. 8. 2015 se platnost kreditu liší v závislosti na variantě objednané služby - platnost kreditu je vyznačena na faktuře.

2.4.4 Garance vrácení nevyčerpaného kreditu (platnost pro služby objednané od 16. 6. 2014 do 24. 8. 2015)

Novým zákazníkům společnosti B2M.CZ s.r.o., Poskytovatele služby ePoptávka.cz, kteří si v období 16. 6. 2014 až 24. 8. 2015 zakoupí kreditové poptávky v balíčcích služeb Poptávky + Nabídky za cenu 3 990 Kč či Poptávky + Veřejné zakázky + Nabídky za cenu 5 990 Kč, garantujeme vrácení nevyčerpaného kreditu, který nebyl Objednavatelem využit v průběhu plnění služby.

Pro tento případ je novým zákazníkem společnosti B2M.CZ s.r.o. myšlena společnost, která před objednáním služby kreditových poptávek ePoptávka.cz nebyla dosud klientem společnosti B2M.CZ s.r.o. žádného placeného produktu či služby.

V případě nespokojenosti či budoucího uplatnění nároku vrácení nevyčerpaného kreditu je Objednavatel povinen informovat e-mailovou zprávou na e-mail garance@epoptavka.cz Poskytovatele služby ePoptávka.cz za účelem sjednání nápravy cílení v profilu dodavatele pro zasílání poptávek, nejdříve v průběhu 5. měsíce a nejpozději během 6. měsíce plnění služby.

Garance vrácení nevyčerpaného kreditu se vztahuje pouze na výši kreditu, který byl Objednavatelem uhrazen Provozovateli, nevztahuje se na kredit zdarma.

Garanci vrácení nevyčerpaného kreditu je možné uplatnit nejpozději do 3 dnů po skončení 2letého období plnění služby. Čestné prohlášení je nutné dodat nejpozději do 3 dnů od chvíle, kdy byl e-mail s čestným prohlášením ze strany Poskytovatele odeslán na e-mailovou adresu Objednavatele. V případě nedodání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení ve stanovené lhůtě nárok na navrácení registračního poplatku zaniká.

2.4.5 Garance vrácení nevyčerpaného kreditu (platnost pro služby objednané od 1. 4. 2016)

Bod 2.4.5 (Garance vrácení nevyčerpaného kreditu) obchodních podmínek platí pouze pro telefonické objednávky služby zasílání poptávek, a to pouze za předpokladu, že je Garance vrácení nevyčerpaného kreditu součástí hovoru, při kterém je služba závazně objednána.

Novým zákazníkům společnosti B2M.CZ s.r.o., Poskytovatele služby ePoptávka.cz, kteří si zakoupí kreditové poptávky, garantujeme vrácení nevyčerpaného kreditu, který nebyl Objednavatelem využit v průběhu plnění služby.

Pro tento případ je novým zákazníkem společnosti B2M.CZ s.r.o. myšlena společnost, která před objednáním služby kreditových poptávek ePoptávka.cz nebyla dosud klientem společnosti B2M.CZ s.r.o. žádného placeného produktu či služby.

V případě nespokojenosti či budoucího uplatnění nároku vrácení nevyčerpaného kreditu je Objednavatel povinen informovat e-mailovou zprávou na e-mail garance@epoptavka.cz Poskytovatele služby ePoptávka.cz za účelem sjednání nápravy cílení v profilu dodavatele pro zasílání poptávek, nejdříve v průběhu 5. měsíce a nejpozději během 6. měsíce plnění služby.

Objednavatel má právo požádat Poskytovatele o vrácení nevyčerpaného kreditu, a to po uplynutí 24 měsíců od data posledního navýšení kreditu (nebo bonusu), nejpozději však do 3 dnů po skončení tohoto období. Garance se vztahuje pouze na kredit, za který Objednavatel zaplatil, nevztahuje se na bonusový kredit. V případě, že nebylo dojednáno jinak, je pro možnost uplatnit Garanci vrácení nevyčerpaného kreditu nutné uhradit fakturu za službu, ke které se garance vztahuje vztahuje, v době její splatnosti.

2.5 Zasílání poptávek - tarif Best

2.5.1 Režim služby

Objednavatel je uživatelem služby zasílání poptávek - tarifu Best. Tato služba je nabízena vybraným zákazníkům Poskytovatele.

2.5.2 Funkčnost služby

Registrací ke službě zasílání poptávek - tarifu Best získá Objednavatel přístup k obsahu poptávek, které jsou zasílány podle volby klíčových slov Objednavatelem na e-mailovou adresu Objednavatele. Přístup k obsahu poptávek není zpoplatněn. Objednavatel má možnost definovat klíčová slova, která určují, jaké poptávky chce zasílat, a to v profilu pro zasílání poptávek, ke kterému získá přístup v rámci plnění služby.

Objednavatel má možnost podle svého uvážení, vzhledem k obsahu zasílaných poptávek, podle vhodnosti pro jeho činnost podnikání, získat kontakt k dané poptávce pomocí zpoplatněného otevření kontaktu poptávky. Cena za otevření kontaktu se liší v závislosti na typu objednané služby. Objednavatel souhlasí s plněním této částky vůči předplacenému kreditu, který uhradil Poskytovateli. Otevření kontaktu poptávek je vzhledem ke zpoplatnění závazné dle technického systému Poskytovatele a nelze ho vzít zpět.

2.5.3 Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky a korespondenčně.

Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba blokována a firemní údaje mohou být předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena v okamžiku vyčerpání předplaceného kreditu.

2.5.4 Garance vrácení nevyčerpaného kreditu

Bod 2.5.4 (Garance vrácení nevyčerpaného kreditu) obchodních podmínek platí pouze pro telefonické objednávky tarifu Best, a to pouze za předpokladu, že je Garance vrácení nevyčerpaného kreditu součástí hovoru, při kterém je služba závazně objednána.

Novým zákazníkům společnosti B2M.CZ s.r.o., Poskytovatele služby ePoptávka.cz, kteří si zakoupí tarif Best, garantujeme vrácení nevyčerpaného kreditu, který nebyl Objednavatelem využit v průběhu plnění služby.

Pro tento případ je novým zákazníkem společnosti B2M.CZ s.r.o. myšlena společnost, která před objednáním tarifu Best nebyla dosud klientem společnosti B2M.CZ s.r.o. žádného placeného produktu či služby.

Objednavatel má právo požádat Poskytovatele o vrácení nevyčerpaného kreditu, a to po uplynutí 24 měsíců od data posledního navýšení kreditu (nebo bonusu), nejpozději však do 3 dnů po skončení tohoto období. Garance se vztahuje pouze na kredit, za který Objednavatel zaplatil, nevztahuje se na bonusový kredit. V případě, že nebylo dojednáno jinak, je pro možnost uplatnit Garanci vrácení nevyčerpaného kreditu nutné uhradit fakturu za službu, ke které se garance vztahuje vztahuje, v době její splatnosti.

2.6 Tržiště ePoptávka.cz

Služba Tržiště slouží k prezentaci nabídek Objednavatele. Nabídky jsou zvýrazněny a upřednostněny na klíčová slova ve vyhledávání v rámci služby Tržiště. Objednavatel souhlasí se zasíláním přímých kontaktů zákazníků z detailů nabídek na e-mail Objednavatele.

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky a korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba blokována a firemní údaje Objednavatele mohou být předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena dle zvoleného tarifu.

V případě neuhrazení faktury v dané době splatnosti je služba zablokována. V případě nedodání podkladů po opakovaných žádostech provozovatele, vytvoří nabídku provozovatel podle webových stránek či informací uvedených ve firemní záznamu Objednavatele.

2.7 Práce ePoptávka.cz

Služba Práce slouží k prezentaci volných pozic Objednavatele. Volné pozice jsou zvýrazněny a upřednostněny na klíčová slova, obory a lokalitu ve vyhledávání v rámci služby Práce. Objednavatel souhlasí se zasíláním přímých kontaktů zákazníků z detailů volných pozic na e-mail Objednavatele.

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky a korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba blokována a firemní údaje Objednavatele mohou být předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena dle zvoleného tarifu.

V případě neuhrazení faktury v dané době splatnosti je služba zablokována.

2.8 Premium dodavatel

Služba Premium dodavatel zvýrazňuje a upřednostňuje dodavatele v sekci dodavatelé serveru ePoptávka.cz. Dodavatelé s aktivní službou Premium dodavatel jsou zároveň zvýraznění v e-mailu, který odesíláme poptávájícím po publikaci poptávky. V e-mailu zasíláme Premium dodavatele služeb nebo zboží v kategorii, ve které byla poptávka publikována.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, Provozovatele serveru, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Poskytovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání (k páchání trestné činnosti). Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Objednavatele ze systému, bez jakéhokoli finančního vyrovnání.

3.2 Objednavatel

3.2.1 Zasílání obchodních poptávek do e-mailu

Pokud má Objednavatel registrovanou službu zasílání obchodních poptávek, může odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel poruší některou z výše uvedených garancí, a to následujícím způsobem:

  • V případě ukončení služby a nedodržení počtu zveřejněných poptávek je povinen informovat Poskytovatele na e-mailovou adresu info@epoptavka.cz a požadovat potvrzení o přijetí.
  • V případě získání poptávky s nepravdivými informacemi kontaktovat Poskytovatele na e-mailovou adresu info@epoptavka.cz a požadovat potvrzení o přijetí, a to nejpozději do 30 dnů od odeslání poptávky, jež garanci porušila.

Poskytovatel má povinnost do 30 dnů od podání této stížnosti Objednavatele informovat o výsledku. V případě, že bude reklamace oprávněná, má Poskytovatel povinnost vrátit část registračního poplatku (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkovému počtu zaslaných poptávek), a to při ukončení služby.

3.2.2 Poptávky od veřejných subjektů a veřejné zakázky

V případě, že Poskytovatel neplní službu Zasílání poptávek od veřejných subjektů a veřejné zakázky (tj. zejména neposkytuje přístup do archivu veřejných poptávek a veřejných zakázek, nezasílá poptávky veřejných subjektů) a Objednatel o této skutečnosti informoval Poskytovatele, který nesjednal nápravu, má Objednatel možnost odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel z povahy veřejných zakázek negarantuje počet veřejných poptávek v rámci plnění služby. Počet veřejných poptávek v jednotlivých oborech je dán vyšší mocí a zcela souvisí se situací vypisování veřejných zakázek ve státní a veřejné správě.

Poskytovatel má povinnost do 30 dnů od podání této stížnosti Objednavatele informovat o výsledku.

V případě, že bude reklamace oprávněná, má Poskytovatel povinnost vrátit poměrnou část registračního poplatku (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkové době plnění služby), a to při ukončení služby.

3.2.3 Aktivní prodej

V případě, že Poskytovatel nedodržel plnění služby (zejména odeslání celkového počtu e-mailingů v rámci objednaného tarifu, zasílání nabídek u nově poptávajících) a Objednatel o této skutečnosti informoval Poskytovatele, který nesjednal nápravu, má Objednatel možnost odstoupit od smlouvy. V případě, že bude reklamace oprávněná, má Poskytovatel povinnost vrátit část registračního poplatku (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkovému plnění služby), a to při ukončení služby.

3.2.4 Storno podmínky

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již objednanou službu, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 dní od objednávky služby. V tomto případě je Objednavatel povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50 % z dané částky služby.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalozích dodavatelů provozovaných firmou B2M.cz, s.r.o.. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek mezi Objednavateli a poptávajícími. Objednavatel souhlasí s nahráváním všech uskutečněných hovorů, které jsou za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby.

Poskytovatel služby má právo zasílat Objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace Objednavatele v systému www.epoptavka.cz má Poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud Objednavatel nepožádá o jejich výmaz.

Poskytovatel služby předává osobní údaje Objednavatele pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek.

Uchovávané osobní údaje může Objednavatel nebo poptávající kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Více k ochraně osobních údajů zde.

5. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy Objednavatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování služby - přístupu ke kontaktům na zadavatele poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek v systému ePoptavka.cz.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednavatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webových stránek Poskytovatele). Takto zadanou objednávkou (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webových stránek poskytovatele) Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.epoptavka.cz.Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14. 06. 2017.