Přihlášení

nebo

Informace pro poptávající

Navigace
Rádi byste získali nejlepší nabídku, ale nechcete zdlouhavě kontaktovat desítky dodavatelů? Nechte to na nás! Dodavatele za vás vybereme a vaši poptávku jim zdarma rozešleme.

Naše databáze, ze které dodavatele vybíráme, zahrnuje přes 190 tisíc firem z celé České republiky. Vždy dbáme na to, abychom vaši poptávku rozeslali pouze relevantním dodavatelům, kteří připraví nabídku přesně odpovídající vašim požadavkům.

Proč poptávat?

 • Uspoříte čas a peníze.
  Průměrná úspora dosahuje 39 % nákladů.
 • Získáte nabídky na míru od dodavatelů.
 • Nic neriskujete.
  Zadání poptávky je zcela zdarma a k ničemu vás nezavazuje!

Jak ePoptávka.cz funguje?

 • Přes web nebo bezplatnou telefonní linku nám sdělíte, jaké zboží nebo službu poptáváte.
 • My váš požadavek zpracujeme a během několika hodin rozešleme vybraným dodavatelům.
 • Z nabídek, které od dodavatelů obdržíte, si vyberete tu nejlepší nebo nejlevnější.

Poptávku můžete zadat prostřednictvím online formuláře nebo na bezplatné lince 800 111 456.

Reference

Ročně našich služeb využijí desetitisíce poptávajících z řad firem, státních institucí i soukromých osob. Neváhejte a přidejte se k úspěšným, kteří nakupují chytře!

O službě jsem se dozvěděla při hledání na webu. Nabídek mi přišlo dostatek, s firmami jsem v jednání. Služba jako taková,myslím, funguje dobře. Předmět mé poptávky ještě nebyl realizován, ale snad to dopadne dobře. ePoptávku doporučuji.
Nataša Lehrová
Ústí nad Labem
Na ePoptávku jsem narazil při hledání na internetu. V podstatě celá služba mě překvapila a jsem z ní nadšený. Nevěděl jsem, že něco takového existuje. Předtím jsem strávil mnoho času hledáním dodavatelů na internetu, takto se dodavatelé ozývali sami a navíc se ještě předháněli. Službu jsem doporučil dalším známým.
Jiří Brodský
Liberec

Obchodní podmínky pro poptávající

1. Smluvní strany

B2M.CZ, s.r.o.

Se sídlem Šafránkova 3, 155 00, Praha 5
IČ: 27455971
DIČ: CZ27455971
číslo účtu: 2366499001/5500
Jsme plátci daně DPH.
Zapsáni pod spisovou značkou C 113637
(dále jen „Poskytovatel“)

Poptávající

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý subjekt, který si zadá prostřednictvím webu www.epoptavka.cz poptávku.
(dále jen „Poptávající“)

2. Popis služby

Služba www.ePoptavka.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost B2M.CZ, s.r.o.

Zadání poptávek prostřednictvím webu www.ePoptavka.cz nebo telefonu umožňuje poptávajícímu subjektu velmi snadno, rychle a efektivně rozeslat svůj požadavek na relevantní dodavatele a získat tak celou řadu nabídek k výběru. Po zadání je poptávka doručena operátorovi, který ji do 1-2 pracovních dnů zveřejní na webu a rozešle jednotlivým dodavatelům, kteří jsou zaregistrováni v placeném režimu na www.epoptavka.cz. Operátor má právo kontaktovat Poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.

U poptávek zveřejněných na www.epoptavka.cz jsou viditelné kontaktní údaje na Poptávajícího pouze zaregistrovaným dodavatelům v placeném režimu.

Po odeslání poptávky se uloží kontaktní údaje do databáze a prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme, můžete kdykoliv znovu zadat nové poptávky bez nutnosti dalšího vyplnění kontaktních údajů.

Zadání poptávky je zdarma, Poptávající neplatí žádný poplatek Poskytovateli za její zadání a rozeslání na relevantní dodavatele.

Podmínky pro zadání poptávky:

 • Poptávka musí mít řádně vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Velikost příloh k poptávce je omezena. Přiložit lze maximálně pět souborů, kdy každý z přiložených souborů nesmí přesáhnout velikost 2 MB.
 • Poptávka i kontaktní údaje musí být zadány pravdivě.
 • Prvotním zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci. Služba nesmí být zneužita k monitoringu trhu nebo k jiným negativním účelům.
 • Smysl poptávky nesmí být skryt za účelem nabídky a propagace vlastního zboží a služeb.
 • Poptávající souhlasí s publikací poptávky a uvedením svých kontaktních údajů na webových stránkách provozovatele sítě B2M.CZ a dceřiných společností (konkrétně portálů 123dopyt.sk, aaapoptavka.cz, hlidanizakazek.cz, sledovaniezakazok.sk aaadopyt.sk, poptavky.cz, mojedopyty.sk).
 • Hodnota soukromé poptávky musí přesahovat 5 000 Kč.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání poptávajícího v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru a podmínkami pro zadání poptávky. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a nerozeslání a výmaz poptávky.

Poskytovatel služby si také vyhrazuje právo nerozeslat poptávky, které nesplňují určitou hranici obratu (poptávky po spotřebním zboží, poptávky v jednotkách tisíc Kč, apod.).

3.2 Poptávající

Poptávající může požádat Poskytovatele o ukončení platnosti poptávky na webových stránkách www.epoptavka.cz nebo tak učinit sám prostřednictvím služby ePoptávka Monitor. Poptávku, která byla již jednou rozeslána dodavatelům, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem poptávajících jejich osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi dodavateli a poptávajícími.

Poskytovatel služby má právo zasílat poptávajícímu e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Poskytovatel služby předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek.

Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.

Poptávající tímto ve smyslu ustanovením § 87 odst. 2 a § 96 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že mu bude poskytovatelem prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízena marketingová reklama či jiná nabídka zboží nebo služeb. Poptávající tímto ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dále souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na elektronickou adresu poptávajícího a se zasíláním jiných obchodních sdělení na elektronickou adresu poptávajícího.

Více k ochraně osobních údajů zde.

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Poptávajícím při poskytování služby - zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poptávajícím a Poskytovatelem okamžikem odeslání poptávky pomocí webového formuláře na www.epoptavka.cz nebo po zadání poptávky prostřednictvím telefonického kontaktu.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.epoptavka.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.2.2013.

Co je ePoptávka.cz

ePoptávka.cz je největší poptávkový systém v České republice, který využívá 279 008 dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracujeme přes 11 tis. poptávek ve finančním objemu více než 7 mld. Kč.

Používají nás úspěšné firmy
Loga našich partnerů

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení prohlížeče.

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie o GDPR. Detaily zde.

© 2006—2024 B2M.CZ s.r.o. ráda poskytuje pomoc potřebným ♥️. Všechna práva vyhrazena.