Kam směřuje úsilí úspěšný obchodník?

29. 5. 2017, Jakub Gottwald

Nevím, zda na takovou otázku vůbec odpovídat. Odpoveď zná každý. Málokdo ale na tu hlavní činnost klade důraz, který si zasluhuje...

Na co se soustředí úspěšný obchodník? Přeci na obchod! 

Ono se to snadno řekne, nebo v mém případě napíše, ale umožnit obchodníkovi soustředění primárně (nebo dokonce jen) na obchodování, je fuška.

Formou dotazníku jsme oslovili stovku obchodníků a zjišťovali, kolik času věnují různým činnostem. Podívejte se na výsledky:

Z průzkumu vychází, že typický obchodník stráví prací 46,5 hodiny týdně. Jeho pracovní týden obsahuje tyto aktivity:

  1. Vyhledávání příležistostí (10h)
  2. Domlouvání schůzek (5h)
  3. Příprava na jednání (2h)
  4. Obchodování (8h)
  5. Tvorba nabídek (3h)
  6. Práce s CRM (5,5h)
  7. Fakturace (3h)
  8. Cestování (8h)
  9. Sebevzdělávání (2h)

Z průzkumu plyne, že obchodník se čistému obchodování věnuje pouze 8h týdně. Přitom přesně to je činnost, která živí firmu i obchodníka samého. Zapracujte na tom, aby měl obchodník více času na obchodování.

Tipy, jak uvolnit obchodníkovi ruce, najdete v dalším článku.