Stavební zakázky se kumulují v okolí velkých měst

13. 5. 2019, Jakub Gottwald

Prošli jsme si data za posledních několik let a analyzovali v jakých lokalitách se nejvíce hledají dodavatelé na stavební zakázky. Překvapilo nás, že největší množství poptávek není z velkých krajských měst...

Stavby mimo velká města

Většina stavebních poptávek vzniká v blízkém okolí velkých měst. Konkrétně jde o obce a menší města, která mají na velká města dobré dopravní spojení. Když jsme hledali důvody, které vedou k tomuto rozložení, narazili jsme na data z ČSÚ o vnitro republikovém stěhování. Pak nám to bylo hned jasné.

Malá města ožívají

Velká města (především pak Praha) nejsou atraktivní na bydlení pro lidi, kteří se stěhují z vesnic v odlehlých částech ČR. Nejsou atraktivní, protože bydlení buď vůbec není k dispozici nebo není dostupné. Na mapě níže můžete vidět rapidní úbytek obyvatel z Jesenicka, Karlovarska, Brna - města a drobný úbytek třeba z Prahy a Plzně. Naopak velký nárůst obyvatelstva lze vypozorovat kolem Prahy, Plzně a Brna.

Nový obyvatelé logicky vedou ke stavbě nového bydlení nebo přestavbám a rekonstrukcím. A proto je nejvíce stavebních zakázek nikoliv v největších městech, ale v jejich blízkém a dopravně dostupném okolí.

Co si z těchto dat vzít? Chcete-li dostávat více poptávek po svých pracích, zvažte rozšíření lokalit na regiony, které jsou pro Vás dostupné a mělo by tam být více práce.