Certifikovaný zákazník

Certifikovaný zákazník

Poptáváte pravidelně? Staňte se certifikovaným zákazníkem a získejte od dodavatelů ty nejlepší nabídky!

Jak certifikace probíhá?

Certifikace je jednoduchý proces, v rámci kterého ePoptávka.cz ověří kontaktní údaje poptávajícího a vyzveme ho k vyjádření souhlasu s Etickým kodexem.

Výhody certifikace:

  • Nejlepší možné podmínky od dodavatelů.
  • Více nabídek od dodavatelů.
  • Vyšší důvěryhodnost poptávajícího.

Etický kodex certifikovaného zákazníka

Etický kodex zavazuje certifikovaného zákazníka používat ePoptávku v souladu s posláním systému, k uvádění pravdivých údajů, morálnímu a zákonnému jednání. Etický kodex stanovuje, že prvotním zájmem certifikovaného zákazníka je nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci. Certifikovaný zákazník vnímá ePoptávku jako prostředek k získání nejlepší nabídky, nikoliv jako nástroj monitoringu trhu či k jiným účelům.

Etický kodex

certifikovaného
zákazníka

Preambule

Služba www.ePoptavka.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele. Certifikovaný zákazník služby ePoptávka.cz je statut zákazníka, který pomocí ePoptávka.cz poptává služby a produkty. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Službu provozuje společnost B2M.CZ, s.r.o.

Článek 1.

Cíl zákazníka

Článek 3.

Čestnost

Prvotním zájmem certifikovaného zákazníka je nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci. Certifikovaný zákazník vnímá ePoptávku.cz jako prostředek k získání nejlepší nabídky, nikoliv jako nástroj monitoringu trhu či jiným účelům.

Certifikovaný zákazník ePoptávka.cz jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, zasazuje se o dodržování právních předpisů České republiky, smluvních závazků a zásad zde uvedených.

Článek 2.

Pravdivost

Článek 4.

Právo užití označení

Poptávka i kontaktní údaje certifikovaného zákazníka jsou pravdivé. Poptávka a její popis je vyplněn s náležitou odpovědností. Zákazník poptává s cílem získat dodavatele, nikoliv odběratele.

Provozovatel služby ePoptávka.cz, uděluje subjektu, který řádně plní své povinnosti a který se zavázal dodržovat etický kodex, právo užívat označení certifikovaný zákazník. Tímto symbolem bude označena poptávka zákazníka na serveru ePoptávka.cz.

B2M.CZ s.r.o. - správce největšího poptávkového systému v ČR
www.ePoptavka.cz

Šafránkova 3/1243, 155 00 Praha 5
E-mail: info@epoptavka.cz
Telefon: 251 510 908, 775 226 226